HOŞGELDİNİZ

Yapım Laboratuvarı : Yapımcılık ile ilgili bilmek istediğiniz herşey...Zeynep Özbatur Atakan'ın gözlemleri, deneyimleri, paylaştıkları...

17 Şubat 2012 Cuma

STRATEJİ ÜZERİNE...


Merhaba Sevgili Dostlar,
Dün 'PROJE PROJELENDİRME' seminerimizi, çok değerli katılımcılarla birlikte gerçekleştirdik. PROJE PROJELENDİRME ana hatlarıyla anlatıldı ve dersin son bölümünde stratejinin öneminden bahsettik ve örnekler verdik. Bu konu üzerine çalışırken strateji'nin başka kavramlarla kullanılma durumunu irdeledik. Bu bölümün bir parçasını sizlerle de burada paylaşmak istedim...


STRATEJİ

Literatürde, stratejinin, kelime kökeni bakımından iki kaynağa dayandığı görülmektedir.Bunlar; Latince yol, çizgi ve yatak anlamına gelen ‘stratum’ ve Yunanlı general Strategos’un savaş sanatını ve bilgisini tanımlamak için, ‘stragetos’ kavramlarıdır.

Strateji kavramı yıllarca, askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Websters New, International Dictionary strateji kavramını, bir savaşta sonuca gitmek için, tarafların askeri güçlerini şartlara uygun olarak konumlandırma bilimi ve sanatı olarak tanımlamıştır.

Dilimize ‘strateji’ olarak fransızcadan geçen kavramın Türkçe karşılığı ise, savaş yönetim sanatıdır. Türkçe’de strateji; sürme, gönderme, götürme ve gütme anlamlarında da kullanılmaktadır. 

 
Rekabete dayanan ekonumik bir ortamda strateji her şeyden once, yeniliği, ilerlemeyi, ve işletmenin devamlı olarak çevreye uyumunu veya çevre ile karşılıklı etkileşim içinde olmasını sağlayarak meydana gelen değişiklikleri kontrol altına alan yönetsel bir araçtır.
(s76 Bütünleşik pazarlama eğitimi-İzzet bozkurt)
 
AMAÇ-HEDEF VE STRATEJİ

Amaç, bir işletmenin ulaşmak istediği hedeflerin, ölçülebilir tanımlamalarıdır. Dolayısıyla, amaçlar, işletme içinde stratejik kararlardan daha once gelir ve işletme kaynaklarını, bu amaçlar doğrultusunda planlamak da stratejik kararların konusuna girmektedir.
Stratejik kararlar, sonuç olarak amaçların gerçekleştirilebilmesi için, araç olan kararlardır.

Hedefler, işletmenin, uzun dönemler sonunda ulaşmak istediği noktaları tanımlar.

Amaçlar ile ilgili kararlar, daha kısa dönemleri kapsar. Amaçlar, hedeflerin gerçekleştirilecek olan önceliklerini ifade eder ve daha somuttur.

Amaçlar, hedeflerin belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilecek,
ölçümllenebilir tanımlarını ifade eder.STRATEJİ ve MİSYON

Örgütlerin kendilerini ne tür bir işletme olarak gördükleri ya da varlık nedenlerini tanımlamaya misyon denir. Misyon, işletletmenin hangi mal ve hizmet sektörünü seçtiği, ya da  hangi iş kolunda olduğu, temel ürün ve hizmet tercihinin neler olduğu, tüketici ve pazar ihtiyaçları, teknoloji gereksiminin veya tüm bu konuların birlikte ifade edilmesidir.

Misyon , stratejik kavramlardan önce tanımlanmalıdır. Misyon, stratejinin temeli sayılmaktadır. Stratejinin daha somut hale gelmesine katkıda bulunarak, uygulamayı kolaylaştırmaktır.

Misyon ile amaç arasındaki en belirgin fark ise, misyonunun amaçları gerçekleştirecek alt birimlere, amaçlar ile ilgili görev, sorumluluk ve motivasyonu tanımlaması yani daha somut ve uygulamaya yönelik olmasıdır.


STRATEJİ VE POLİTİKA

Strateji ile çok karıştırılan bir kavramdır. Anlam olarak da biribirlerine çok benzeyen bu iki kavramdan politika, belirlenen amaçlara ulaşmak için izlenen yol, ya da genel plan olarak da tanımlanmaktadır. Politika, bir iş yaparken islenen ilke ve kurallar toplamıdır. Politikalar, yeter ölçüde tanımlanmış ve gerekli bilgiler ile donatılmış, belirlilik ortamında alınan kararlardan oluşmaktadır. 

Politikalar, bir kez belirlendikten sonra, sık sık değiştirilemez. Örneğin, fazla mesai ve hastalık durumlarında personele uygulanan ücret politikaları, sık sık değiştirilmemelidir. Oysa, stratejik kararlar, işletmenin dış çevresinde meydana gelebilecek değişikliklere göre, hızlı bir şekilde değişebilmekedir.

STRATEJİ VE TAKTİK

Stratejik kararların ayrıntılı tekniklerini taktikler oluşturur. Staretijik kararlardan daha detaylı ve somutturlar. Taktik, daha özel, kısa fikiirlerden ve uygulama sanatından meydana gelmektedir. Taktikler, amaçlar diziminden uygulamaya aktarılan tanımlamaları içermektedir.


STRATEJİ VE PLAN

Planlar daha çok, amaçların gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak, işletme kaynaklarının, işletmenin iç ve dış çevresine göre uyumunu ve optimizasyonunu sağlamak için, hazırlanmaktadır.

Uzun süreli plan periyotları da strateji ile plan anlam birliğine ulaşmakta, stratejik kararların yazıya aktarılarak kesinlik kazanması sonucunda da ‘stratejik planlama’ kavramı kullanılmaktadır. Kısaca, strateji yazılmayan soyut öngörülerken, plan hesap edilmiş, rakamlandırılmış ve daha açıkçası yazılmış öngörülerdir.


* Bu çalışmada,  Bütünleşik pazarlama eğitimi-İzzet Bozkurt'un kitabı kaynak olarak kullanılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme