HOŞGELDİNİZ

Yapım Laboratuvarı : Yapımcılık ile ilgili bilmek istediğiniz herşey...Zeynep Özbatur Atakan'ın gözlemleri, deneyimleri, paylaştıkları...

1 Şubat 2012 Çarşamba

FİLM YAPIMINDA SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRMEFilm yapımcısının süreci yönetiebilmesi için aşağıdaki maddeleri gözönünde bulundurması gerekir. Daha önce bu blogda yine belirttiğim temel süreçleri belirledikten sonra, her süreç için ayrı ayrı plan yapmalı ve plan bütünden ayrılmamalıdır.

1-Vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda süreçlerin belirlenmesi. Bu belirlilik, zamanlara ayrılmış ve somut verilerden oluşmalıdır.

2-Bu süreçlerde, ekibini oluşturması gerekir. Yani işbölümünün, açık net, sınırları çizilmiş bir yapıya sahip olması gerekir.

3-Bir önceki maddeye göre, ekip ile süreç performensının nasıl ilerlediği kontrol edilmelidir.

4-Sürecin her aşamasnın belgelendirilmesi gerekmektedir.

5-Sürecin ölçme-değğerlendirme sisteminde ilerlemesi gerekmetedir. Genelllikle film sektöründe 'hedef' belirleme konusunda yanlış algı olduğundan, 'ölçme değerlendirme' yapmak pek mümkün olamamaktadır. Oysa, 'hedef' doğru konulduğunda ve bunun aşamaları belirlendiğinde pekçok şey kendiliğinden yola alacak, 'hedef'e yakın ya da uzak olduğumuzu, dolayısıyla 'sürecin performansı' nı somut bir şekilde görebilmek mümkün olacaktır.

6-Süreç içerisinde çıkan sorunları iyi anlayabilmek gerekir. Sorunlar birkaç nedenden çıkabilir.

*İşe başlarken 'hedef' koymamış olmak. 'Hedef' başlığı altında bazı ' 'amaç'lar belirlemiş olmak.
*Süreçler içinde rol ve sorumlulukları doğru paylaştıramamak.

*Yönetmen ve senaryo yazarını süreçlerle ilgili bilgilendirmemek.

*Süreçteki öncelikleri belirlememek. Bunları başında 'senaryo' tam oluşmadan oyuncu ve ekip seçimleri yapmak gelir.
*'Film Çekimi' sürecini, 'yapım' süreci olarak algılamak. Bu nedenle bütçeyi yanlış çıkarmak.

*'Finans planı'nda strateji geliştirmeden ilerlemek.
*Ekipleri kontrol etmemek.

7-Sürecin gidişatında sorun çıkarsa, önce sorunu doğru belirlemek ve çözümü oluşturmak.

Burada şunu belirtmek isterim. 'Süreci yönetmek', bir defada yapılıp bitirilecek birşey değildir. Sürekli 'süreç'i daha iyiye götürme arayışı sürecin değişmez bir parçasıdır. 'Yönetim ve iyileştirme' kavramlarının bribirine karışmaması için sinemamada proje projelendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak bu bölüme 'Film yapımında süreç yönetimi ve iyileştirme' diyorum. Çünkü,amacımız elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaktır. Bu nedenle, sürecin en önemli amaçlarında biri her gün daha iyiyi aramaktır.

'Şartlar buydu' demek ve işi ilerletmemek, aramamak yaptığımız projede 'beklenti'nin altında olmasını getirir. Dolayısıyla 'yapımcı'nın birinci işi şartlara uygun bir 'süreç yönetimi ve iyileştirme' çalışması yapmaktır. Devamında ise bu 'süreci' filmin yönetmeni, yazarı ve tüm ekibi ile paylaşmalıdır.*Kaynakça:
Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme- DR. Filiz Eyuboğlu 
Sistem Yayıncılık Aralaık /2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme