HOŞGELDİNİZ

Yapım Laboratuvarı : Yapımcılık ile ilgili bilmek istediğiniz herşey...Zeynep Özbatur Atakan'ın gözlemleri, deneyimleri, paylaştıkları...

6 Şubat 2012 Pazartesi

YAPIMCININ ÖNCELİKLİ AMAÇLARI NELER OLMALIDIR?Amaç, kelimesi için 'Türk Dil Kurumu' sözlüğüne bakıldığında, birkaç tane madde çıkıyor.Şöyle ki:


1.isim,Ulaşmak istenilen sonuç, maksat
"Evet ama öteki kızı bu iş için kaçırdılarsa amaçlarına ulaştılar." -A. Ümit
2.Gaye
"Her milletten, her tabakadan, huyları, dinleri, dilleri farklı fakat amaçları aynı olan insanların bulunduğu bir yerdi burası." -İ. O. Anar
3.Hedef
"Amaç, şüphe götürmeyecek ilk kesin bilgiye varmaktı." -İ. O. Anar
4.Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon

Bu anlamlar taşımakla birliklte, sinema sektöründe bu başlık altında 3.madde geçen 'hedef' anlamını tamamlayıcı bir öge olarak dikkate almak durumundayız.

Zira, 'hedef' kelimesi ile ilgili kafa karışıklığına da bir son vermek için, 'hedef'i amaçların bir bütünü olarak, somut hali olarak düşünebilirsiniz.

Buradan yola çıkarak, 'hedef belirlerken' 'amaç'larımızın net ve açık olması, 'hedef'inde gerçekçi olmasını sağlar.

Bu bağlamda bir 'yapımcı'nın öncelikli amaçları şu şekilde olmalıdır:
-Projeyi Projelendirme yapmadan projeyi onaylamamak
Bir yapımcının en önemli amacı, projeyi 'doğru anlamak'tır.
Projeyi doğru anlayabilmesi için 'proje projelendirme' çalışması yapmalıdır.
  -Hem yönetmen-hem senaryo yazarının isteklerini doğru anlayabilmek
Bir yapımcının en önemli amaçlarından bir tanesi 'yönetmen-yazar'ı doğru anlayabilmektir. Yani aralarında bir 'amaç birliği' olmalıdır. Bu 'hedef' belirlerken çok önemlidir.
  -Eyleme geçme durumunu ertelememek
  Bir yapımcının,bir filmi yapım aşamasında, eyleme geçme planını ertelememelidir..Çünkü eyleme geçmeden, doğru yolda olup olmadığını anlayamaz.

  -Filmin gerekliliklerini ve önceliklerini anlayabilmek
  Bir projenin önceliklerini doğru algılamak çok önemlidir. Örneğin, bir yapımcının hazırlığa geçmesi için 'senaryo'nun son halini beklemesi zaman kaybıdır. Yapımcı, 'proje projelendirme' aşamasında bütçe ve finans planını hazırlamış olarak, çalışmalarını yürütebilir. Bu bağlamda, 'senaryo' yaratıcıların işidir. Yapımcı bu konuda eğer gerek görürse 'senaryo doktoru'na başvurabilir. Eğer, sinopsis, tretman ve konsept konusunda kararını verdiyse, 'senaryo beklemek' önceliğinden çıkmalıdır.
  Projenin gerekliliklerini ve önceliklerini doğru belirleyebilmelidir.

  -Bir sonraki filmi yapabilecek ekonomik yapı, ilişkiler kurabilmek
  Yapımcı işine 'bir defalık' ya da 'günü kurtarma' mantığında bakmamalıdır. Bir 'yapımcı'nın başarısı, işinin sürekliliği ile doğrudan orantılıdır.

Bu amaçlar, aslında ilkesel durumlardır. Amaçların yukarıda saydığımız altbaşlıklarında 'çalışma politikası', 'fiyat politikası' gibi konular 'yapımcı' için çok önemlidir.

Özellikle, eyleme geçerken ve işi üretirken daha önce kurmuş olduğu ilişkiler ve fiyat politikası, işin devamlılığı açısından çok önemlidir.

Yapımcı, amaçlarını belirlerken, temsil ettiği şirketin kurumsal kültürünü, çalışacağı yaratıcıların çalışma sistemleri ile eşgüdümlü olup olmadığını kontrol etmeli, farklı bakış açıları varsa, bunu işin başında çözümlemelidir.

Bir 'yapımcı'nın en önemli amacı, daha önce yapmış olduğu çalışmaların çizgisinin altına düşmemek, bir sonraki işinde aynı kalite ve iş politikasıyla iş yapabilmektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme