HOŞGELDİNİZ

Yapım Laboratuvarı : Yapımcılık ile ilgili bilmek istediğiniz herşey...Zeynep Özbatur Atakan'ın gözlemleri, deneyimleri, paylaştıkları...

3 Ocak 2012 Salı

11.SORUDAN 20.SORUYA KADAR CEVAPLAR

Merhaba Sevgili Dostlar, Sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Bugün Barış Eskicioğlu'nun sorularını cevaplıyorum. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum...
11) Bir filmin bütçesi nasıl hazırlanır? Bir filmin bütçesi hazırlanırken şu kriterler esas alınmalıdır. a-)Senaryo b-)Yönetmenin çalışma metodu ve alışkanlıkları c-)Filmin çekileceği format ve post prodüksiyon sürecinin nasıl planlandığı d-)Oyuncu seçimi e-)Yapım şirketinin yönetim ve uygulama politikası f-)Telif Hakları 12) Hazırlanan bütçe için finansman nasıl sağlanır? Bütçe hazırlamak, ‘proje projelendirme’ çalışmasının önemli bir parçasıdır. Bütçenin nasıl sağlanacağının gösterildiği taslak plana ‘finans planı’ denir. Ortak yapımlarda ‘finans planı’ bir yapımcının yol haritasıdır. Bütçe ve finans planı, proje projelendirme çalışması başlarken konulan ‘hedef’ler doğrultusunda ilerler. Yani, ‘Proje projelendirme’ çalışmasının başında ‘hedef’ konur. Ve devamında yapılan ‘bütçe-finans planı’nın hedefe uygunluğuna bakılır. Ardından finansmanı sağlamak için gereken başvuru dosyası çalışmaları yapılır. Bu başvurların sonunda finansman sağlanmaya başlar. Başvurulardan olumsuz gelen sonuçlar için mutlaka alternatif finans modelleri olmalıdır. 13) Filmin çekileceği mekanlar nasıl ve nelere göre belirlenir? Senaryo doğrultusunda yönetmenin isteğine uygun yerler, prodüksiyon şartları da göz önüne alınarak belirlenir. 14) Yapımcının çekilecek filme bakış açısının nasıl olması gerekir? ( Sonuçta sinema bir SANAT tır. Sinemaya iş ya da ticari gelir kaynağı olarak bakan yapımcılar yok değil... ) Bir yapımcının, projeyi doğru değerlendirebilecek bir yapıda olması gerekir. Proje derken, senaryonun proje gibi algılandığı bir durum var. Oysa, proje;fikir+senaryo+sektör+yönetmen ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sinema bir ‘sanat’ tır. Ama ciddi finansman gerektiren ve ticari dünyada karşılık bulan bir sanattır. ‘Hedef’ dediğimiz şey zaten bu noktada devreye girer. Her film, kendi hedefini yani ticari beklentisi ve ulaşacağı kitleyi iyi tanımak durumundadır. Sinemanın içerisndeki iş kolları ya da kendi sınırları içinde ticareti vardır. Sanat ve para kavramı yüzyıllardır biribirinden ayrı gibi düşünülsede, kalıcı sanat eserlerinin bugün müzelerde korunduğunu, ya da çağdaş sanat eserlerinin yüksek maddi karşılıklarının olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle sinema filmi yapımcısının, üretim yapacağı alanı iyi tanıması, hedeflerini, amaçlarını net ortaya koyabilmesi gerekmektedir. 15) Yapımcının filmin yapım aşamasında yönetmenle nasıl bir iletişim içinde olması gerekir? Açık, şeffaf, gerçekçi, paylaşımcı... 16) Yapımcı, sizin de belirttiğiniz gibi, sadece filme para yatıran kişi değildir. Yapımcının bir filmin yapımında, maddi katkının dışında ne gibi sorumlulukları vardır? Bir filmin fikir aşamasından başlayarak,hedeflerini koyma, stratejisini kurma, çekimin gerçekleştirilmesi,çekim sonrası, şatış ve pazarlama işlerinin tümünün finansal ve organizasyon sorumluluğunu taşır. 17) Filmin çekimleri ve post prodüksiyonu bittikten sonra, filmin dağıtımı için dağıtımcı firmayla anlaşma nasıl sağlanır? Dağıtımcı şirket ile filmin yapım öncesinde, yapımı sırasında veya yapım sonrasında anlaşma yapılabilir. Bu çalışma yine koyduğunuz hedef ve hedefe uygun amaçlar doğrultusunda gerçekleşir. Anlaşmanın ‘nasıl’ sağlandığı yapımcı ile dağıtımcının arasındadır. 18) Filmin vizyona girme süreci nasıl gerçekleşir? Kaç kopyayla, kaç şehir ve salonda vizyona gireceği nasıl belirlenir? Yapımcı ve dağıtımcının birlikte karar varmesi en sağlıklı yoldur. 19) Çekilen bir filmin büyük festivallerde gösterilmesi ve geniş sinema çevresince bilinmesi için nasıl bir pazarlama stratejisi uygulanmalıdır? Bu çekilen filme bağlı bir durumdur. Dünyada ve Türkiye’de festivallerin bazı kriterleri vardır. Yönetmen veya yapımcı filmin bu kriterlere uygun olduğunu düşünüyorsa, festivallere başvurabilir. Dolayısıyla, festival stratejisi de, proje projelendirilirken amaçlanan çalışmalardan biri olabilir. Festivaller, filmlerin vitrine çıktığı alanlardan sadece bir tanesidir. 20) Bir filmin yapımının iyi olması için gerekli asgari şartlar nelerdir? İyi bir yapım için yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir? Bir filmin ‘yapım’ının iyi olması için, hedefleri doğru koyabilen bir yönetmen ve yapımcı işbirliği, doğru bütçe-finans planı, iyi bir takım çalışması yapabilecek ekip, teknik altyapının doğru kurulması, doğru planlanmış bir yapım sürecidir. Yapılmaması gereken en önemli şeyler: Bir projenin projelendirlmeden yola çıkması, ‘çekim’i tamamlamanın filmi yapmak olduğu algısı, finans planının minumum %60’ı tamamlanmadan uygulama çalışmalarının başlaması. Yarın 21. ve30. sorulardan devam edeceğim... Selamlar...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme