HOŞGELDİNİZ

Yapım Laboratuvarı : Yapımcılık ile ilgili bilmek istediğiniz herşey...Zeynep Özbatur Atakan'ın gözlemleri, deneyimleri, paylaştıkları...

13 Ocak 2014 Pazartesi

Ekip çalışmasında oluşturulacak ortak özellikler :

Ekip çalışmasındaki önemli özellikleri ele almak gerekirse şöyle sıralayabiliriz:

1-Ortak vizyon oluşturabilme:

Bir ekipte çalışanların ortak vizyona sahip olmaları çok önemlidir. Bunun için 'vizyon' kelimesinden neyi kastediyoruz, bunu incelemeliyiz.

Vizyon nedir?
Uzun bir gelecekte ulaşmak isteğimiz duruma 'vizyon' denir. Dolayısıyla bir film ekibinde çalışanların, yaptıkları işler birbirinden farklı bile olsa, vizyonları birbirine yakın olmalıdır. Vizyon, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabalar harcanırsa başarılabilecek bir idealdir. Bu ideallerin birbirine yakın olması çok önemlidir.Vizyon, içinde bulunduğumuz şartlarla uzun vadeli amaçlarımızın bileşiminden oluşur.Vizyonun altında stratejilerin, amaçların, motivasyonların, duyguların ve değerlerin yönlendirileceği eğilimler belirlemek gerekir.
Vizyon ne değildir?
-Gelecek ile ilgili tahminler yapmak değildir
-Hiçbir şey yapmadan, hayatın sizi yönlendirmesine izin vererek ulaşacağınız durumu tanımlamak değildir.
-Yalnızca düşlerle varolan duygu ve görüntüleri, davranışların çıkış noktası yapmak değildir.
-Bir macera arayışı, bir koyup üç kazanılacak bir oyun değildir.

Vizyon gelecekle ilgili bir şeydir. Yaşanılan günden geleceğe oluşturulacak olan köprünün, iş yerinin çalışanlarının, toplumun geleceğine yönelik beklentilerin ifadesidir.

Bu nedenle bir ekipte çalışanların birbirine yakın bir vizyona sahip olmaları çok önemlidir.

'BEN BU İŞİ YAPMAYI İSTYORUM' ifadesi ya da 'BU İŞİ YAPMAYI NE KADAR İSTİYORSUN?' sorusu, ortak vizyonu belirlemek konusunda yeterli değildir. Ya da, 'ünlü olmak', 'kırmızı halıda yürümek', 'oscar almak' gibi yüksek beklentiler de vizyonu tanımlamaz. Zira vizyon, seçtiği mesleğe nasıl bir değer katacağı ve bunu kendisi için nasıl somut bir değere dönüştüreceği ile ilgilidir. Kendi alanında 'değer katma'nın değerine katan bir ekibin ortak vizyonu vardır.

2- Ortak Amaç Oluşturabilme:
Amaç, ulaşmak istenen sonucu belirtir.
Amaç kavramı, sinema endüstrisinde çok önemli bir kavramdır. Bir film projesinin gelecekte ulaşmayı hedeflediği durumu ifade eder. Amaçlar strateji oluşumuna da temel teşkil ederler. Strateji ve misyon amaçların gerçekleştirilmesinde bir araç konumundadır. Amaçlar, ekiplerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir. Amaçlar, soyut kavramlardır. Bu nedenle, bir hedef doğrultusunda oluşmalıdırlar.

Bir film ekibi, projenin amaçlarını çok iyi kavramalı ve o şekilde davranmalıdır. Ortak amaçları, projenin amaçlarına uygun kalitede hizmet üretmek olmalıdır.


3-Motivasyon
Ekip üyeleri, liderden başlayarak birbirlerini motive edebilmelidirler. Biribirlerini anlamaya çalışarak, empati duyarak, iş bölümü yaparak, birbirlerini takdir ederek olabilir. Sorun oluştuğunda, çözüme destek olacak öneriler geliştirebilmelidirler.
Çalışan her bireyin iç motivasyonu çok önemlidir. Zira, bu konuda dış faktör olarak ekibi yöneten kişilerin de, motivasyonu yüksek tutabilmesi çok önemlidir.

Bu 3 önemli unsur, bir ekibin sağlıklı işler üretebilmesi için en gerekli unsurlardır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme